انحراف چشم یا لوچی (استرابیسم) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، هر دو چشم در یک راستا قرار نگرفته‌اند.

در عمل جراحی اصلاح انحراف چشم، جراح تلاش می کند تا یک یا چند عضله چشم را ضعیف تر یا قوی تر کند و یا جای آن را تغییر دهد، به طوری که هر دو چشم هم راستا شوند.

جهت مشاهده نمونه جراحی‌های اصلاح استرابیسم، توسط “خانم دکتر نرجس باقریان، بر روی تصاویر مقابل کلیک کنید.