جراحی زیبایی پلک فوقانی (بلفاروپلاستی)

بلفاروپلاستی پلک فوقانی، یکی از شایع ترین روش های جراحی زیبایی است که با برداشتن پوست، چربی و عضله اضافی و اصلاح موقعیت پلک فوقانی، باعث بهبود قابل توجهی در ظاهر فرد شده و ظاهری جوان تر به فرد می بخشد. نتایج مفید جراحی زیبایی پلک، تا سال ها و گاهی به صورت مادام العمر در فرد باقی می ماند.

  • بهبود میدان دید جانبی

  • افزایش اعتماد به نفس

  • ظاهری جوان تر

نمونه جراحی‌های بلفاروپلاستی پلک فوقانی، توسط “خانم دکتر نرجس باقریانرا در این صفحه مشاهده می کنید.

  • بلفاروپلاستی چشم دکتر نرجس باقریان،
  • بلفاروپلاستی چشم دکتر نرجس باقریان،